top of page
Wat is denkadviseren

WAT IS DENKADVISEREN?
En wanneer is dat zinvol?

Wat is adviseren? In het bijzonder:

DENKADVISEREN is een ontstroevend spel met de taal, het denken en de werkelijkheidsbeleving van de adviesvrager. De uitkomst hiervan is dat de adviesvrager loskomt van gebruikelijke taal, denken en werkelijkheidsopvattingen en tot nieuwe perspectieven en oplossingen komt. Het resultaat van denkadviseren reikt verder en dieper dan louter ‘praktisch en nuttig' bedoelde adviezen.

 

Denkadviseren: zo noemen wij onze stijl van adviseren

Het is een door ons ontwikkelde 'psycho-linguïstische', taalkundige en (taal)filosofische stijl van adviseren en coachen. Wij bieden deze aan als alternatief en aanvulling op de gebruikelijke stijl en handelwijze van 'bedrijfs-, bestuurs-, en veranderkundige adviseurs'. Gebruikelijk is dat adviseurs met hun klanten communiceren binnen de regels van het voor die klanten zo vertrouwde 'managerial discours’ van denken en spreken. Denkadviseurs zijn erin geoefend en voelen zich vrij om hun blik te richten voorbij bekende regels en kaders.

 

Waarom doen wij dat? 

Managerial denken en spreken is sterk dominant in management en organisaties en genereert, naast een scherpe focus, ook zélf blinde vlekken. Het is als een spotlight die bepaalde zaken goed in het licht zet, maar tegelijk ook duisternis creëert rondom alle zaken die niet managerial, bekend en vertrouwd zijn. Een denkadviesgesprek faciliteert de adviesvrager om zelf de luiken open te zetten en wat problematisch is te belichten en daarmee het gemoed en 'de kwestie' te ‘verlichten’.

 

Om tegenwoordig zinvol te kunnen adviseren bij vragen en problemen over en in organisaties heb je ten minste ook nog iets anders nodig dan superieure kennis en ervaring van en met Organisatie- en Veranderkunde. Maar Wat? Het oude antwoord op de vraag wat is adviseren? voldoet niet meer. Denkadviseren is het hedendaags alternatief en de aanvulling op platgetreden paden in het advieslandschap, in de organisatiekunde, bedrijfskunde en de veranderkunde.

Denkadviseren: alternatief én aanvulling

Wanneer iemand verschil ervaart tussen zijn ideaalbeeld en 'wat-het-geval-is', wordt dit vaak ervaren als een probleem. Meestal lukt het wel om ‘het geval’ aan te passen door er meer tijd, geld en aandacht aan te besteden, door inhuur van externe management consultants of door 'bij elk nadeel het voordeel' te zien en daarmee zaken te veranderen en dat onaangename gevoel kwijt te raken. 

 

Denkadviseren is zinvol als regulier (management-, organisatie-, etc.)advies, managen of organiseren niet werkt of als iemand niet meer op eigen kracht oplossingen en andere zienswijze(n) kan bedenken. Een Denkadviseur kan er dan bij faciliteren om het ideaalbeeld en de interpretatie van 'wat-het- geval is' te onderzoeken. Beide zijn namelijk mógelijke, maar in de regel niet de énige mogelijke 'zienswijzen'. Men zou ook andere idealen of andere interpretaties kunnen bedenken, zelfs zodanig dat het ideaal en de ervaren werkelijkheid onderling meer samenvallen, niet meer verschillend zijn. Denkadvies werkt 'ontstroevend'. Problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon in het bijzondere 'taalspel' tussen advieszoeker(s) en de denkadviseur.

Een adviesvrager zou bijvoorbeeld tegen een adviseur kunnen zeggen:

"Die situatie daar bevalt me niet; er moet daar nu echt iets veranderen. Ik weet echter niet hoe dat moet. Maar u bent daarin deskundig, dus adviseer me wat daarvoor de beste aanpak is"

 

Met deze taal laat de adviesvrager horen dat hij ervan overtuigd is dat 'de situatie daar' moet worden veranderd via een deskundige aanpak van die situatie. In de regel accepteren adviseurs een dergelijke uitnodiging, gaan op onderzoek uit en zetten hun expertise in. Een denkadviseur reageert op een andere manier. 

Een andere interpretatie van 'die situatie daar' en/of een ander 'ideaalbeeld' daarover, zou wel eens tot een heel andere waardering daarvan kunnen leiden en dan ook tot een andere adviesvraag. Vaak verdwijnt de adviesvraag zelfs als sneeuw voor de zon; en is dat niet de meest snelle manier om een probleem op te lossen?

Dat vraagt echter niet om het aanpakken van iets in de situatie dáár en dan, maar om het 'ontstroeven' door de adviesvrager van de overtuiging en denkbeelden die hij ‘hier nu’ heeft over die situatie ‘daar en dan’ en deze dan vervangen door andere meer aantrekkelijke zienswijzen daarop. Wij gebruiken hier het woord ‘ontstroeven’ voor, omdat de overtuigingen en denkbeelden die de adviesvrager gevangenhouden in zijn probleembeleving, vaak als het ware wat vastgeroest zijn geraakt (‘het denken is verstroefd’) met de jaren. 

 

Omdat overtuigingen 'vast liggen' in en door de taal waarin iemand denkt en spreekt, bestaat het denkadviseren uit het samen 'spelen' van een taalspel. Door dit taalspel kan er 'speling' komen in de taalcodes van het 'discours' van de advieszoeker. In die speling kunnen zich dan nieuwe zienswijzen en handelingsperspectieven ontvouwen waarmee het vraagstuk in een ander daglicht komt te staan.

 

Het oude antwoord op de vraag: Wat is adviseren? voldoet niet meer. Bovendien zijn tegenwoordig andere adviesvaardigheden nodig

De vaardigheden van een Denkadviseur bestaan uit het vermogen om de adviesvrager te stimuleren speling toe te laten in diens soms lang gekoesterde overtuigingen en denkbeelden. Dit doet hij door op een respectvolle en speelse manier steeds net buiten de spelregels te blijven van de taal en het denken van de adviesvrager. Denkadviseren is in dit verband te zien als een psycho-linguïstisch, taalkundig en (taal)filosofisch spel tussen adviseur en adviesvrager.

 

Dat 'spelen' noemen wij 'Denkadviseren'.

 

Sinds 1984 zijn honderden adviseurs, trainers en coaches opgeleid tot 'Denkadviseur', in de jaarlijkse Opleiding tot Denkadviseur.

Daarover vindt u HIER meer informatie op deze website.

 

Op zoek naar advies?

 

Zit je zelf met een persoonlijke of professionele vraag of kwestie? Zoek je naar het best mogelijke advies voor jouw specifieke situatie? 

 

Zoeken jullie als organisatie, bestuur, afdeling of (management)team het best mogelijke advies, coaching, begeleiding of training bij management- en organisatievraagstukken?

Neem dan contact op met DENKADVISEREN.

Ook voor 'in-company'- en maatwerktrajecten.

 

_____________________________

Contact opnemen:

e-mail: info@denkadviseren.nl 

tel.: 033-8890683

 

Zélf leren Denkadviseren?

 

Doe dan mee aan (jaarlijks sinds 1984!): 

       (10 dagen: 5 blokken van 2 dagen)​

 

Meer interesse in een korte kennismaking?

       (1-dag)

'In-company' (ook online mogelijk) voor je team, afdeling, unit intro Denkadviseren?

       (dagdeel: een ochtend óf middag)

Image by Austin Distel
Image by Adam Winger
Group Therapy
Image by Alexis Brown

MAATWERK OF IN-COMPANY

WORKSHOPS, TRAININGEN

LEERGROEPEN & OPLEIDINGEN DENKADVISEREN

 

Wist je dat onze workshops, trainingen en

opleiding ook  'in-company' en als maatwerkopleiding plaatsvinden? 

Geïnteresseerd?

Couples Therapy
Support Group
Reaching a Deal
Male Therapist
Therapy Session
Therapy Session
Business Conference

BEN JIJ OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN?

WIJ DENKADVISEREN BIJ:

ONTWIKKELEN, VERANDEREN & LEREN,

SAMENWERKEN & ORGANISEREN

Wist je dat wij ook Denkadviseren bij management- en organisatievraagstukken, zoals organisatieverandering- en organisatie(her)ontwikkelingsstrajecten, teambegeleiding, MD & LD. Die geven we ook innovatief vorm vanaf de start. We begeleiden heisessies,  workshops en geven spreekbeurten. Ook worden we vaak gevraagd als sparring-part-ner, denkcoach van management & bestuur in zowel de publieke als zakelijke sector.

Geïnteresseerd?

INFO@DENKADVISEREN.NL

bottom of page