chris-stenger-2vLmst78WDY-unsplash.jpg

WAT IS DENKADVISEREN?

En wanneer is dat zinvol?

DENKADVISEREN is een ontstroevend spel met de taal, het denken en de werkelijkheidsbeelden van de adviesvrager. De uitkomst hiervan is dat de adviesvrager loskomt van gebruikelijke taal, denken en werkelijkheidsopvattingen en tot nieuwe perspectieven en oplossingen komt. Het resultaat van denkadviseren reikt verder en dieper dan louter ‘praktisch en nuttig' bedoelde adviezen.

 

 

Denkadviseren: zo noemen wij onze stijl van adviseren

Het is een door ons ontwikkelde 'psycho-linguïstische' stijl van adviseren en coachen. Wij bieden deze aan als alternatief en aanvulling op de gebruikelijke stijl en handelwijze van 'bedrijfs-, bestuurs-, en veranderkundige adviseurs'. Gebruikelijk is dat adviseurs met hun klanten communiceren binnen de regels van het voor die klanten zo vertrouwde 'managerial discours’ van denken en spreken. Denkadviseurs zijn erin geoefend en voelen zich vrij om hun blik te richten voorbij bekende regels en kaders.

 

Waarom doen wij dat? 

Managerial denken en spreken is sterk dominant in management en organisaties en genereert, naast een scherpe focus, ook zélf blinde vlekken. Het is als een spotlight die bepaalde zaken goed in het licht zet, maar tegelijk ook duisternis creëert rondom alle zaken die niet managerial, bekend en vertrouwd zijn. Een denkadviesgesprek faciliteert de adviesvrager om zelf de luiken open te zetten en wat problematisch is te belichten en daarmee het gemoed te ‘verlichten’.

 

Om tegenwoordig zinvol te kunnen adviseren bij vragen en problemen over en in organisaties heb je ten minste ook nog iets anders nodig dan superieure kennis en ervaring van en met Organisatie- en Veranderkunde. Maar Wat?

Denkadviseren: alternatief én aanvulling

Wanneer iemand verschil ervaart tussen zijn ideaalbeeld en 'wat-het-geval-is', wordt dit vaak ervaren als een probleem. Meestal lukt het wel om ‘het geval’ aan te passen door er meer tijd, geld en aandacht aan te besteden of 'bij elk nadeel het voordeel' te zien en daarmee dat onaangename gevoel kwijt te raken. 

 

Denkadviseren wordt van nut als iemand niet meer op eigen kracht oplossingen en andere zienswijze(n) kan bedenken. Een denkadviseur kan dan helpen om het ideaalbeeld en de interpretatie van 'wat-het- geval is' te onderzoeken. Beide zijn namelijk mógelijke, maar in de regel niet de énige mogelijke 'zienswijzen'. Men zou ook andere idealen of andere interpretaties kunnen bedenken, zelfs zodanig dat het ideaal en de ervaren werkelijkheid onderling meer samenvallen, zelfs als 'congruent' worden ervaren, niet meer verschillend zijn.

Een adviesvrager zou bijvoorbeeld tegen een adviseur kunnen zeggen:

"Die situatie daar bevalt me niet; er moet daar nu echt iets veranderen. Ik weet echter niet hoe dat moet. Maar u bent daarin deskundig, dus adviseer me wat daarvoor de beste aanpak is"

 

Met deze taal laat de adviesvrager horen dat hij ervan overtuigd is dat 'de situatie daar' moet worden veranderd via een deskundige aanpak van die situatie. In de regel accepteren adviseurs een dergelijke uitnodiging, gaan op onderzoek uit en zetten hun expertise in. Een denkadviseur reageert op een andere manier. 

Een andere interpretatie van 'die situatie daar' en/of een ander 'ideaalbeeld' daarover, zou wel eens tot een heel andere waardering daarvan kunnen leiden en dan ook tot een andere adviesvraag. Soms verdwijnt de adviesvraag zelfs als sneeuw voor de zon; en is dat niet de meest snelle manier om een probleem op te lossen?

Dat vraagt echter niet om het aanpakken van iets in de situatie dáár en dan, maar om het 'ontstroeven' door de adviesvrager van de overtuiging en denkbeelden die hij ‘hier nu’ heeft over die situatie ‘daar en dan’ en deze dan vervangen door andere meer aantrekkelijke zienswijzen daarop. Wij gebruiken hier het woord ‘ontstroeven’ voor, omdat de overtuigingen en denkbeelden die de adviesvrager gevangenhouden in zijn probleembeleving, vaak als het ware wat vastgeroest zijn geraakt (‘het denken is verstroefd’) met de jaren. 

 

Omdat overtuigingen 'vast liggen' in en door de taal waarin iemand denkt en spreekt, bestaat het denkadviseren uit het samen 'spelen' van een taalspel. Door dit taalspel kan er 'speling' komen in de taalcodes van het 'discours' van de adviesvrager. In die speling kunnen zich dan nieuwe zienswijzen en handelingsperspectieven ontvouwen waarmee het vraagstuk in een ander daglicht komt te staan.

 

De vaardigheden van een denkadviseur bestaan uit het vermogen om de adviesvrager te stimuleren speling toe te laten in diens soms lang gekoesterde overtuigingen en denkbeelden. Dit doet hij door op een respectvolle en speelse manier steeds net buiten de spelregels te blijven van de taal en het denken van de adviesvrager. Denkadviseren is in dit verband te zien als een psycho-linguïstisch en taalfilosofisch spel tussen adviseur en adviesvrager.

Dat 'spelen' noemen wij 'denkadviseren'.

 

Sinds 1984 zijn honderden adviseurs, trainers en coaches opgeleid tot 'denkadviseur', in de jaarlijkse Leergang in denkadviseren.

Daarover vindt u HIER meer informatie op deze website.

Meer lezen over Denkadviseren?

Lees dan:

Zelf leren Denkadviseren?

Doe dan mee aan de jaarlijkse 

Leergang In denkadviseren: de opleiding tot denkadviseur

Meer interesse in een korte kennismaking met denkadviseren?

Schrijf je dan in voor een Workshop van een halve dag of

voor de 2-daagse workshop Leren Denkadviseren

Op zoek naar een denkadviseur?

Zit je zelf met een persoonlijke of professionele vraag of kwestie?

Zoeken jullie als organisatie, bestuur, afdeling of (management)team het best mogelijke denkadvies, denkcoaching, denkadviserende begeleiding of training bij management- en organisatievraagstukken?

Neem dan contact op met onze denkadviseurs.

 

Contact opnemen:

file-2.png

 

Wist je dat onze workshops, trainingen en opleiding,

op verzoek, ook  in-company plaatsvinden? 

"Innerlijk beschaafd zijn, wijs doen en waardig blijven: dat is moeilijk... 

Aandacht daarvoor en steun daarbij met training, coaching en advies, bieden wij graag.

Wij vertrouwen daarbij op de werking van taal en de kracht van verwondering.

Wij coachen managers en professionals in praktische wijsheid.

Wij leiden adviseurs, coaches en trainers op in denkadviseren.

Wij trainen mensen in persoonsontwikkeling.

Wij helpen ieders waardigheid floreren."

 

DENKADVISEREN.NL