top of page

Gastcollege Jorrit & Edu bij Instituut voor Interventiekunde

Bijgewerkt op: 21 jan.

Avondcollege bij Instituut voor Interventiekunde over Denkadviseren

Door het Instituut voor Interventiekunde in Utrecht, zijn Edu Feltmann en Jorrit Stevens (DENKADVISEREN.NL) uitgenodigd om een avondcollege te verzorgen voor belangstellenden.


Het Instituut voor Interventiekunde of kortweg IvI is in 2005 door Wick van der Vaart opgericht. Na het overlijden van Wick in 2017 hebben Willem de Wijs, Barbara van Kesteren en Hanneke Laarakker vanaf 2018 gezamenlijk het werk voortgezet als coöperatie. Het Instituut voor Interventiekunde is een opleidingsinstituut dat onder meer een tweejarige postmasteropleiding voor interventiekundigen aanbiedt.


Hieronder vind je hun uitnodigingstekst.


DIT AVONDCOLLEGE VOND PLAATS OP 6 OKTOBER 2022.

DEELNEMEN KAN DUS NIET MEER.


Zelf leren denkadviseren? Dat kan natuurlijk wél. Welkom! Zie hier.


 


Denkadviseren is door Edu Feltmann in 1984 geïntroduceerd : een volstrekt unieke aanpak. In zijn proefschrift en het later verschenen boek is daarover meer te vinden. De laatste jaren werkt hij intensief samen met zijn collega en opvolger Jorrit Stevens met wie hij korte en langere opleidingen in denkadviseren geeft.


Denkadviseren is een unieke wijze van adviseren, begeleiden en coachen bij onder meer organisatie- en managementvraagstukken. Denkadviseren is van waarde voor iedereen die in organisaties weleens anderen adviseert. Het is niet de zoveelste variant op management- en organisatieadviseren maar een wezenlijk andere benadering van adviseren. Een gesprek met een Denkadviseur draagt bij aan het losbreken uit het huidige denken (‘ontstroeven’ noemen we dat) om tot totaal nieuwe perspectieven te komen waarin oplossingen als vanzelf verschijnen. Denkadviseren is een werkwoord. Het “werken” betreft hierbij het denkwerk dat de adviesvrager verricht tijdens een gesprek met een Denkadviseur. In onze opleidingen leren de deelnemers hoe dat werken werkt en hoe zij adviesvragers daarbij terwille kunnen zijn.​​


In deze bijeenkomst gaan Edu en Jorrit met de aanwezigen in gesprek over welke waarde denkadviseren (voor hen) kan hebben. Ook zullen we een tipje van de sluier oplichten over een gezamenlijk initiatief met het Instituut voor Interventiekunde.


dr. Edu Feltmann is de bedenker van het concept Denkadviseren. Sinds 1984 heeft Edu onder meer vele honderden professionele adviseurs geïnspireerd en opgeleid met zijn leergangen en lezingen. In de wereld van organisatieadviseurs en ver daarbuiten is zijn naam een begrip.


​drs. Jorrit Stevens werkt zo’n 20 jaar als (denk)adviseur voor management en organisaties in publieke en zakelijke sector: ‘ontstroevend’, onorthodox en (taal)kunstig. Jorrit weet altijd een werkbaar perspectief te vinden: speels, kaderverruimend en ongrijpbaar.


INFORMATIE

  • Locatie: Europalaan 2, ruimte 35, Utrecht

  • Datum: 06 oktober, 2022

  • Tijd: 19.30 – 21.30 uur

  • Trainer: Jorrit Stevens & Edu Feltmann


 

WIST JIJ DAT...

De Leergang in Denkadviseren vroeger de naam had:

Leergang Interventiekunde ? Dit werd vervolgens steevast afgekort tot de 'LIK'.

Sindsdien heeft Denkadviseren zich verder ontwikkeld en de interventiekunde losgelaten.


 


DENKADVISEREN ALS ALTERNATIEF EN AANVULLING OP INTERVENTIEKUNDE


Toepassingsgebieden van interventiekunde

Interventiekunde is een vakgebied dat zich richt op het begeleiden en ondersteunen van veranderingen in verschillende contexten in organisaties. Het toepassingsgebied van interventiekunde is breed en omvat onder andere:

  • persoonlijke ontwikkeling,

  • conflicthantering,

  • teamontwikkeling,

  • verandermanagement en

  • organisatieontwikkeling.


Binnen de persoonlijke ontwikkeling kan interventiekunde individuen helpen om hun persoonlijke doelen te bereiken en zichzelf verder te ontwikkelen. Verschillende interventies kunnen worden ingezet om mensen bewuster te maken van hun gedrag, overtuigingen en vaardigheden, en hen te stimuleren om deze indien nodig aan te passen.


Conflicthantering is een ander belangrijk toepassingsgebied van interventiekunde. Hierbij kunnen interventies worden gebruikt om conflictsituaties op te lossen of te voorkomen. Mediation, bemiddeling of conflictcoaching worden ingezet om de communicatie en samenwerking tussen conflicterende partijen te verbeteren en tot een duurzame oplossing te komen.


Ook teamontwikkeling is een veelvoorkomend toepassingsgebied van interventiekunde. Interventies worden hierbij ingezet om de samenwerking binnen teams te versterken en de prestaties te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het faciliteren van teambuildingactiviteiten, het begeleiden van teamvergaderingen of het bieden van trainingen op het gebied van communicatie en samenwerking.


Verandermanagement is een ander belangrijk toepassingsgebied van interventiekunde. Interventies worden ingezet om organisaties te begeleiden bij veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het faciliteren van workshops, het bieden van coaching aan leidinggevenden of het opstellen van veranderplannen. Het doel is om medewerkers te betrekken bij de veranderingen en hen te ondersteunen in het proces van verandering.


Tot slot is ook organisatieontwikkeling een belangrijk toepassingsgebied van interventiekunde. Interventies worden ingezet om organisaties te helpen bij het verbeteren van hun prestaties en het realiseren van hun doelen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het uitvoeren van organisatieanalyses, het ontwikkelen van strategische plannen of het begeleiden van veranderprocessen.


Leergang interventiekunde / opleiding interventiekunde ?

Om interventiekunde professioneel toe te kunnen passen, volgen mensen vaak een interventiekunde opleiding of leergang interventiekunde. Tijdens zo'n opleiding leer je verschillende interventietechnieken en interventiemethoden kennen en ontwikkel je vaardigheden om deze effectief in te zetten in diverse situaties. Er zijn verschillende leergangen en opleidingen beschikbaar op het gebied van interventiekunde, waarin je kunt leren hoe je als interventiekundige kunt bijdragen aan persoonlijke ontwikkeling, conflicthantering, teamontwikkeling, verandermanagement en organisatieontwikkeling, maar deze hebben tegenwoordig ook verschillende nadelen en zijn deels achterhaald. We gaan op één aspect in.Nadelen interventiekunde ten opzichte van hedendaagse benaderingen

Interventiekunde heeft ook nadelen die in overweging moeten worden genomen. We noemen er hier slechts één. Eén van de kritieken op interventiekunde is dat de gedachte van maakbaarheid achterhaald is. In het verleden werd vaak gedacht dat organisaties volledig te sturen en te controleren waren, maar in de praktijk blijkt dit vaak niet het geval te zijn. Veel factoren, zoals externe omstandigheden, individuele motivatie en persoonlijke denkstijlen, kunnen de uitkomst van een interventie beïnvloeden.

Wat is denkadviseren? Artikel Instituut voor Interventiekunde

Een alternatieve benadering die tegenwoordig steeds meer aandacht krijgt, is denkadviseren. Denkadviseren gaat uit van het idee dat complexe vraagstukken niet volledig opgelost kunnen worden door externe experts, maar dat die gedachte soms juist bijdraagt aan het probleem of het zelfs veroorzaakt. Juist ruimte voor verschillende perspectieven, gezamenlijke reflectie en betekenisgeving met gebruikmaking van hedendaagse noties uit de filosofie, zoals de taalfilosofie, kunstfilosofie en het differentiedenken maken het mogelijk om het zelflerend en zelfoplossend vermogen van de mensen in management en organisatie te verhogen. Nóg meer interventiekunde, veranderkunde, bedrijfskunde en organisatiekunde in organisaties werkt contraproductief. Denkadviseren biedt vanuit de filosofie inzicht in al die hiervoor genoemde 'kundes' en onder meer daardoor toegang tot hele andere paradigma's en discoursen om zo wat 'vast' zit weer vrij te denken, te 'ontstroeven'.


Het is dus belangrijk om te erkennen dat interventiekunde niet de enige benadering is en dat elke situatie vraagt om een passende aanpak. Het is daarom waardevol om kennis te hebben van verschillende benaderingen, ook hedendaagse zoals denkadviseren, zodat er flexibiliteit is om de meest geschikte aanpak, in de specifieke omstandigheden van het concrete geval, gezamenlijk te 'construeren' door betekenis- en zingevend bezig te zijn. Denkadviseren is een goed alternatief en aanvulling als nóg beter interveniëren, managen of organiseren niet meer werkt.


Zelf leren denkadviseren? Welkom! Zie hier.


Vroeger werd de leergang interventiekunde ook wel gezien als hele bijzondere interventiekunde cursus of interventiekunde opleiding. Hoewel het interventiekundige elementen kent, gaat de Leergang in Denkadviseren toch ook verder, dieper en breder dan wat daar gewoonlijk onder wordt verstaan. Dat komt ook omdat Denkadviseren zijn wortels heeft in, kort gezegd de filosofie en taalkunde.


Wat is Interventiekunde?

Interventiekunde is een praktijkgerichte benadering waarin organisatiekunde, bedrijfskunde, sociologie, psychologie, systeemkennis en filosofie in toegepaste zin samenkomen en effectieve interventies met oog voor alle krachten in het systeem.

Denkadviseren valt daar dus, per definitie, buiten omdat het zijn wortels heeft in, kort gezegd, de filosofie (taalfilosofie, differentiedenken, kunstfilosofie) en taalkunde. En dat is precies waarom Denkadviseren nog altijd zo'n krachtig alternatief voor en aanvulling op bestaande vormen van adviseren en interveniëren blijft.


Denkadviseren en interventiekunde overlappen ook wel doordat beide geregeld organisatorische verandering en verbetering tot gevolg hebben (bij denkadviseren is dat een gevolg, niet het doel of uitgangspunt). Ze doen het ook beide in talige interventies: zowel de denkadviseur en de interventiekundige richten zich in gesproken woorden of geschreven taal tot hun klanten. Het verschil ligt in de uitgangspunten (zie hiervoor) en benadering. Bij Denkadviseren valt het aandachtige, verwonderde en vernieuwend denken op, dat als gevolg heeft: verblijding, verbetering, ontwikkeling en verandering (maar niet als doel!) Interventiekunde richt zich duidelijker op doelgerichte acties en systemische interventies voor organisatorische ontwikkeling.


Zélf leren denkadviseren?

Oók voor interventiekundigen of geïnteresseerden in interventiekunde.

Zie HIER.


Docent-leerbegeleiders DENKADVISEREN:Edu Feltmann - begeleider Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders
Edu Feltmann
Jorrit Stevens, begeleider Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders
Jorrit Stevens

10 weergaven0 opmerkingen

コメント


bottom of page