top of page
Image by Emilie Crssrd

10 DAGEN (5 BLOKKEN VAN 2 DAGEN) | START: 12 + 13 SEPT 2024

LEERGANG in DENKADVISEREN

Adviseren bij het denkwerk en taalspel in organisaties

Uniek, roemrucht & 'ontstroevend'

Stel je voor dat er een adviesleergang zou bestaan die niet alleen wat jij en je klanten over de wereld denken, compleet verandert, maar zelfs jullie complete denkwereld? Die Leergang bestaat sinds 1984 (!) en heeft de naam: Leergang in Denkadviseren - Adviseren bij het denkwerk en taalspel in organisaties.  

 

Voor vrijdenkers en lenigen van geest of zij die dit willen worden

Deze leergang is bedoeld voor iedereen die weleens een ander in organisaties adviseert, zoals management-, organisatie-, communicatie- en beleidsadviseurs, trainers, opleiders, coaches en andere (ondersteunende) professionals, maar ook directie en management.

 

Denkadviseren is een werkwoord. Het “werken” betreft hierbij het denkwerk dat de adviesvrager verricht tijdens een gesprek met een Denkadviseur. Wil jij leren hoe dat werken 'werkt' en hoe je adviesvragers daarbij terwille kan zijn? Dan is deelnemen aan deze unieke Leergang in Denkadviseren zeker interessant voor je. 

 

Denkadviseren: aanvulling op en alternatief voor organisatieadviseren

Als aanvulling of als een mogelijk aantrekkelijk alternatief op de invalshoeken waaruit je (en vrijwel iedereen in management en organisaties) gewend bent te werken, biedt de Leergang in Denkadviseren onder meer advieskunst - en kunde vanuit hele andere invalshoeken, houdingen en vaardigheden dan de organisatie-, bedrijfs-, bestuurs- en / of veranderkundige optiek.

 

Denkadviseren vindt zijn basis namelijk in o.m. de filosofie , in het bijzonder de taalfilosofie, kunstfilosofie, het differentiedenken en daarnaast de taalkunde en psycholinguistiek. Dit levert een hele andere kijk op adviseren op, een andere advieshouding van de adviseur en adviesvrager en uiteindelijk een hele andere advieskunst.  

In de leergang:  

  • maak je kennis met de hieruit volgende theorie van ‘Denkadviseren’

  • oefen je veel in de attitude en vaardigheden van adviseren, begeleiden en (team)coachen als Denkadviseur

Bijvoorbeeld maak je je daartoe in de leergang Poly-Paradigmatisch Denken (PPD) eigen. ​Gaandeweg leer je om desgevraagd als denkadviseur te reageren op de (complexe) vragen en vraagstukken van interne of externe klanten ('advieszoekers') op een manier die voor hun 'ontstroevend' werkt en waarmee zij, vaak in korte tijd, ter plekke, tot oplossingen en inzichten komen die ze eerder niet voor mogelijk hadden gehouden.  

Een gesprek met een Denkadviseur draagt bij aan het losbreken of 'ont-snappen' uit het huidige denken ('ontstroeven' noemen we dat) om tot totaal nieuwe perspectieven te komen waarin oplossingen als vanzelf verschijnen. 

De kern van het specialisme van Denkadviseren bestaat uit:

a. Belangeloos, aandachtig en gastvaardig kunnen zijn (attitude)

b. Specifieke verbale en mentale vaardigheden (kunde)

c. Inzicht hebben in het dominante denken en jargon in

    organisatieland (kennis)
​​​​

Deze drie dimensies worden uitgebreider beschreven in de gratis Brochure bij deze unieke adviesopleiding.

Download hieronder de gratis brochure bij de leergang.

1/3

DATA, INVESTERING, LOCATIE & DOCENT-BEGELEIDERS

Leergang Denkadviseren: Adviseren bij het denkwerk en taalspel in organisaties 2024 Najaarseditie

Data najaar

  • Blok 1: 12 en 13 september 2024

  • Blok 2: 3 en 4 oktober

  • Blok 3: 24 en 25 oktober

  • Blok 4: 14 en 15 november

  • Blok 5: 12 en 13 december 2024

> De blokken vinden telkens plaats op donderdag en vrijdag.

 

Leergang Denkadviseren: Adviseren bij het denkwerk en taalspel in organisaties 2024 duurt 10 dagen (verdeeld over 5 periodieke blokjes van twee aaneengesloten dagen). De leergang wordt gegeven aan groepen van 5 tot 15 deelnemers, met open inschrijving en vooraf een individueel intakegesprek.

 

 

Je investering

Deelname p.p.: € 5.950,= (excl. 21% BTW) ALL-IN, d.w.z.: inclusief verblijfskosten per deelnemer (incl. overnachting, ontbijt, lunch, middagsnack en driegangendiner met eerste drankje en aandeel in zaalhuur). 

Leden van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa)

- krijgen 10% korting op de deelnamekosten. 

- Certified Management Consultants (CMC) krijgen 90 PE-punten

 

 

Locatie

Landgoed-conferentiecentrum Drakenburg, Baarn. (=Midden-NL)

https://www.drakenburg.nl/contact

Docent-leer(groep)begeleiders

Docent-begeleiders: drs. Jorrit Stevens (l) en dr. Edu Feltmann (r). 

 

Edu Feltmann rechts en Jorrit Stevens links - DENKADVISEREN
CMC_Logo Orde van organisatiekundigen en organisatieadviseurs Ooa.jpeg
Korting voor leden van de Ooa Orde van Organisatiekundigen en adviseurs_edited.png

Wist je dat het boek 'DENKADVISEREN. Over de relaties tussen de taal, het denken en de problemen van werkende mensen in organisaties' hoofdzakelijk geschreven is door deelnemers van de Leergang in Denkadviseren? Zij namen het initiatief om dat wat zij in hun jaar van de leergang geleerd hadden, vast te leggen in een boek. Edu Feltmann voegde, desgevraagd, welwillend, enkele hoofdstukken over o.m. het ontstaan van Denkadviseren en een voorwoord toe. Wat ga jij leren in jouw leergang? Schrijf je in!

In het (gratis en vrijblijvende) intakegesprek kun je verder verkennen met (één van) de begeleider(s) of deelname inderdaad interessant voor je is en in je huidige ontwikkeling past.

.

2/3

De roemruchte Leergang Denkadviseren: De opleiding tot denkadviseur

WAT

OUD-DEELNEMERS

ZEGGEN

Edu Feltmann en Jorrit Stevens Leergang Denkadviseren: De opleiding tot Denkadviseur

 Edu 

 Jorrit 

White Background

'Meer dan alléén voor mijn werk, heb ik iets geleerd over een basishouding van een waardige, aandachtige verwondering die ik mee kan nemen in mijn dagelijkse leven én mijn werk'.

- Mw. M. Vinkenborg, hoofd programmering Brainwash Festival,

  het grootste denkfestival van Nederland en België. 

KORTE INHOUD

Het woord ‘Denkadviseren’ staat voor de gedachte dat bij elke vorm van ‘adviseren’ het denkwerk van de klant cruciaal is en dat het taalgebruik en de attitude van de adviseur daarbij van meer betekenis zijn dan diens kennis of vaardigheden.

 

Denkadviseren is een aandachtig, subtiel, psychologisch, filosofisch én taalkundig interactieproces, tijdens een adviesgesprek, waarin de Denkadviseur belangeloze filosofisch-linguïstische interventies aanbiedt bij het denken / voelen / willen en in het discours van één of enkele mensen in organisaties, die (daar) iets willen verbeteren of oplossen en die daarbij advies of hulp vragen.

 

De bedoeling van de Leergang is de deelnemers vertrouwd te maken met en te trainen in de attitude, de filosofie, de methodiek en de vaardigheden van dit specialisme.

 

Denkadviseren kan door de deelnemers worden ervaren als een uitbreiding of versterking van hun reeds verworven professionele kundigheden, maar vooral ook als een geheel nieuwe benadering, die wezenlijk anders is dan wat men tot nu toe deed. De Leergang Denkadviseren bestaat sinds 1984 en is sindsdien vrijwel jaarlijks aangevuld en bijgeslepen met state-of-the art inzichten.

 

Deelname aan de Opleiding tot Denkadviseur zal dan ook bij veel deelnemers een volgende fase in hun professionele ontwikkeling ondersteunen of zelfs inluiden:

de ontwikkeling van organisatieadviseur naar Denkadviseur.

3/3

Wil je meer info over de Leergang?

Meer weten over De Leergang in Denkadviseren?

Bijv. over de doelstelling, opzet, werkwijze, didactiek, intake, etc., dan kun je snel en makkelijk de gratis Opleidingsbrochure krijgen via het formulier hieronder.

Wil je de Leergang doen? Schrijf je in!

Inschrijven en deelnemen?

  • Je kunt je gemakkelijk, snel inschrijven door je aan te melden via het inschrijfformulier hieronder.

  • Aan elke definitieve inschrijving gaat een gratis individueel kennismakings- en intakegesprek vooraf met de docent-begeleider(s). Na invulling van het formulier nodigen we je uit.

DOWNLOAD OPLEIDINGSBROCHURE
LEERGANG in DENKADVISEREN 2024

Gratis

Brochure Leergang Denkadviseren - De Opleiding tot Denkadviseur 2024

* Verplicht in te vullen veld

Hier is uw download-link: BROCHURE bij de Leergang in Denkadviseren (.pdf-bestand)

INSCHRIJFFORMULIER
LEERGANG in DENKADVISEREN 2024

* Verplicht in te vullen veld

Formulieren Leergang Denkdviseren

LEER JIJ DIT JAAR NOG DENKADVISEREN?

WELKOM BIJ DE VOLGENDE FASE IN JE

PROFESSIONELE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING!

DOWNLOAD DE BROCHURE EN SCHRIJF JE IN!

bottom of page