top of page

Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders - HIT

Ook voor executive coaches en zeer ervaren management consultants die al jaren intervenieren

Unieke 3-daagse | <Datum volgt> 2024

HOGERE INTERVENTIEKUNDE

voor TOPBEGELEIDERS ('HIT')

Voor zeer ervaren begeleiders: adviseur, (team)coach, veranderaar, ontwikkelaar,

interventiekundige, procesbegeleider, (executive) trainer of coach. Niet voor beginners.

Foto: Eemplein, Amersfoort, JS2022

UNIEKE leergroep Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders (3 dagen)
Voor zeer ervaren begeleiders: (team)coach, veranderaar, ontwikkelaar, trainer of adviseur

Je bent een ervaren begeleider: (team)coach, veranderaar, ontwikkelaar, trainer of adviseur. Je advies-, trainings-, team coachings- en / of begeleidingswerk gaat je prima af. Maar... soms vraag je je af: 'Vlakt mijn eigen leercurve niet al te veel af?' En je bent nieuwsgierig: 'Wat is er op mijn ervaringsniveau nog te leren en te ontwikkelen?' Een 'cursus' voldoet qua inhoud en didactiek niet meer op jouw niveau...

 

↳ Doe dan mee aan de unieke leergroep Hogere      

    Interventiekunde voor Topbegeleiders ('HIT') 2024.

 

VOOR WIE IS DE 'HIT'? 

De Leergang Hogere Interventiekunde is er voor iedereen die mensen, groepen en organisaties begeleidt, en die zich herkent in het volgende:

 • Je bent een ervaren of zelfs zéér ervaren begeleider (coach, trainer, adviseur) van mensen, groepen en organisaties die zichzelf met hulp van jou willen leren veranderen, verbeteren, ontwikkelen.

 • Dit werk past jou goed: je doet het graag, vakkundig, aandachtig en met plezier – en tot tevredenheid van je klanten. Voor lastige groepsprocessen draai jij je hand niet om, organisaties begeleid je kundig naar verandering.

 • Je hebt waardevolle inzichten ontwikkeld, stevig ondersteund door enkele vaste overtuigingen. Zoals: dat het in jouw professie essentieel is om empathisch te zijn, goede vragen te stellen, de context van je klant te kennen, te beseffen dat adviseren & begeleiden een talige bezigheid is. En dat je nogal wat kennis en ervaring moet hebben verzameld om een volwaardig professional te kunnen zijn.

 • Om dit niveau te bereiken deed je – naast het intensieve werk met jouw klanten – zelf ook meer dan eens mee – als cursist – aan een hoogwaardige leergang of masterclass en je luisterde aandachtig naar de toonaangevende sprekers in jouw vak. En inmiddels treed je ook zelf wel eens op als spreker voor een volle zaal of geef je workshops voor gevorderden.

 • Dit alles heeft jou gevormd tot de goede vakmens die je nu bent – en je bent op het punt gekomen dat nóg meer van datzelfde jou zélf geen nieuwe leerervaringen meer brengt!

 • Je bent voor je gevoel ‘te ervaren’ geworden om zelf nog weer eens als ‘leerling’ of ‘cursist’ iets over jouw vak te kunnen leren of ontdekken dat voor jouzelf wezenlijk belangrijk of verrassend is.

 • En ook omgekeerd: het zelf actief zijn in de rol van begeleider, mentor, coach, supervisor, adviseur of trainer – de rollen die jij zo vaak en met verve vervult -, is voor jou een routine geworden waarin jouw eigen leerproces langzamerhand tot stilstand lijkt te zijn gekomen.

​​

HOE ZET JE DE VOLGENDE STAP?

Voor mensen zoals jij is er geen cursus of masterclass. Extra kennis en repertoire voegen weinig meer toe. Toch wil jij jezelf professioneel en persoonlijk graag nog weer verder ontwikkelen: iets ontdekken of zelf als gedachte of ervaring produceren dat over de grenzen reikt van jouw tot nu toe verworven inzichten, vaardigheden, etc. en wat je niet van welke goede docent dan ook kan leren!

 

Daarom bedachten en ontwikkelden wij de HIT. In deze Leergroep Hogere Interventiekunde zul je lotgenoten ontmoeten met wie je kritisch en ontstroevend gaat (leren) reflecteren op jouw en hun meest dierbare overtuigingen, goede gewoonten en best practices van het vak.

 

DE HIT IS 'ONTSTROEVEND':

GEEN GEWONE OPLEIDING INTERVENTIEKUNDE

De Leergang Hogere Interventiekunde heeft vijf kenmerken, waarvan deze combinatie uniek is.

 1. De Leergroep stimuleert tot een genuanceerd kritisch en ‘ontstroevend’ onderzoek naar de oorsprong en houdbaarheid van ieders professionele ervaringen, inzichten en overtuigingen.

 2. Door de bijzondere didactiek leer je verrassend ‘leerzaam’ te reflecteren op de zeer gedegen interventiekundige kennis en kunde van jouzelf en van de andere deelnemers.

 3. ​Anders dan in de meeste opleidingen en cursussen voor interventiekundigen, wordt in de HIT de inhoud en de programmering grotendeels door de deelnemers zelf ontwikkeld.

 4. De begeleiders van de HIT zijn niet – zoals vaak van goede docenten wordt verwacht! – duidelijk zéér deskundig en verder gevorderd als interventiekundigen, dan de deelnemers.

 5. Maar wél kunnen en zullen zij zich opstellen als belangeloos verwonderde, niet oordelende waarnemers van het gesprek van de deelnemers. Zij zullen ‘stimulerende’ en ‘ontstroevende’ reacties aanbieden, vaak vanuit een ‘ander discours’ en paradigma dan dat van de deelnemers.

 

​WAT KUN JE IN DE HIT CONCREET VERWACHTEN?

Professionals zoals jij, die nu in hun leercurve toe zijn aan deze fijnzinnige HIT-impuls, hebben geen behoefte aan een voorspellend rijtje van wat zij zullen leren, ofwel aan vooraf door anderen bedachte en beloofde leeropbrengsten.

 

De HIT is geen ‘programma’ en heeft geen vooraf vast te stellen ‘inhoud’. Wat wij met jou en je collega’s op gang willen brengen is een proces. Je zou het ‘leerimpulsen’ kunnen noemen. Wat je ‘krijgt’ of mee-maakt is:​

 • Uitdagende aandacht, misschien een provocatie

 • Ontstroevende vragen en mededelingen

 • Kritische reflecties en uitnodiging tot onderzoek

 • Ontsnappen aan het ‘snappen’

 • Verfrissing, nieuwe energie

 

Je zult jezelf of anderen eens defensief zien worden. Er zal ook twijfel ontstaan. De overtuigingen laten zich niet zo gemakkelijk van hun troon stoten… De daarbij wellicht noodzakelijke ‘interventies’ kunnen jullie, deelnemers, elkaar bieden, maar bovendien en vooral zal een ‘stroom van mentale stimulansen’ jullie worden aangeboden door de HIT-begeleiders, die zich ieder hebben gespecialiseerd in het trainen en begeleiden van leergroepen van professionele interventiekundigen.

 

De HIT is opgezet als een 'Leergroep' voor ervaren professionals, die in onderlinge interactie voor ieder nieuwe inzichten, vaardigheden en andere 'hogere wijsheid' ontdekken en ontwikkelen. Er is daarvoor geen vooraf vast te stellen ‘inhoud’ of ‘programma’, zoals in een Cursus of Masterclass. De individuele 'leeropbrengsten' van de HIT ontstaan uit de combinatie en wisselwerking van (a): de 'poly-paradigmatische' reflecties van de deelnemers op alle door hen ingebrachte inzichten, ervaringen en leervragen, en (b): de door de begeleiders aangeboden ‘ontstroevende’ en ‘discours verruimende’ interventies bij de interacties en reflecties in de leergroep.

 

Wat iedere deelnemer in de HIT aldus concreet kan verwachten is een brede stroom van deels bekende, maar vooral ook veel spontaan daar ter plekke geconstrueerde nieuwe en vernieuwende ‘leerimpulsen’, als stimulans en voedsel bij ieders eigen leer- en (her)ontwikkelproces.

 

Voor alle deelnemers (gratis) en belangstellenden hebben wij ons artikel beschikbaar over "Leren in Leergroepen" (30 pagina's).  In de HIT-brochure hebben we één pagina uit dat artikel overgenomen: daarin worden 12 manieren beschreven waarop je in een leergroep mentaal en verbaal (inter-)actief lerend kan zijn.

 

VRIJ BIJZONDERE WERKVORM: DE LEERGROEP 

In een leergroep ga jij als leergroepdeelnemer volledig over het eigen leerproces én dat van anderen. Er is geen enkele leer-dwang, maar juist vrijheid. De vrijheid om steeds weer zelf te kiezen via welke leerstijlen en via welke leersporen jij je verder zult ontwikkelen. In het gesprek over ‘ons vak’ zullen wij – de begeleiders – verwonderd reflecteren op de ingeslepen overtuigingen en onbewuste vanzelfsprekendheden die verscholen blijken in het ‘professionele discours’ dat je hier-en-nu in de leergroep met elkaar spreekt.

Als deelnemer ben je steeds actief in verschillende rollen en leerhoudingen. Soms leer je van het bezig zijn als expert, of als inhoudelijk docent, soms meer als procesbegeleider, of wellicht als denkadviseur voor andere deelnemers in de leergroep. En even later ben je juist het spiegelbeeld van die rollen en leer je intensief als leerling of als adviesvrager. Je zult je ook ontwikkelen door te ontleren.

 

BEGELEIDERS EN DEELNEMERS

Wij zijn – in deze HIT – geen 'docenten' en al helemaal geen docenten die het beter weten. Onze interventies proberen wij zo subtiel mogelijk af te stemmen op de gevorderde fase van professionele ontwikkeling waarin jij en de andere deelnemers nu zitten. Wat iedere deelnemer uiteindelijk zelf daarvan leert of daaruit ontwikkelt gaat ons niet aan en wij vallen je ook niet lastig met een ‘evaluatie achteraf’. (Verwacht van ons géén beginnersdingen).

 

OVER DE OPSTELLING VAN DE DEELNEMERS EN DE BEGELEIDERS

Wij verwachten dat alle deelnemers zich kritisch en creatief willen en zullen opstellen, niet als leerconsumenten maar als leerproducenten.

 

Wij beloven dat de impulsen die wij de leergroep zullen bieden, ons dáár, in het ‘hier en nu’ van de HIT, ad hoc zullen invallen. Daarover valt niets te voorspellen. Wij verwachten en vertrouwen erop dat deze HIT je zal inspireren tot het maken van hoger, verder en zwieriger sprongen in de dans van het taalspel met jouw klanten. Hoger dan jij en zij ooit voor mogelijk (en wenselijk) hielden. En wij hopen dat het jou zal lukken om dit alles voor jezelf te vertalen tot verdiepende inzichten en tot voor jou nieuwe of nog weinig vertrouwde zienswijzen op het geheim van jouw vak.

MET ELKE DEELNEMER VOEREN WIJ VOORAF EEN INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK

Middels het formulier hiernaast kun je je aanmelden voor deelname aan de HIT. Zodra we je aanmelding ontvangen, nemen we contact met je op om een intake- en kennismakingsgesprek met je te voeren. Zolang dat 'verstandiger' is, vanwege Corona, vinden die gesprekken online via Zoom plaats. 

Geïnteresseerd om je in de HIT verder te (her)ontwikkelen?

Mail ons even. Welkom!

DATA, INVESTERING, LOCATIE & DOCENT-BEGELEIDERS

 

DATA LEERGROEP HIT 2022 [3 dagen]

 • Data volgen 2024

__________________________________________

 

"Het lijkt alsof ik zélf aan het einde

van mijn leercurve ben gekomen."

___________________________________________​

LEERGROEPBEGELEIDERS

 

 

 

 

 

dr. Edu Feltmann     &       drs. Jorrit Stevens. 

 

Beiden zijn, kort gezegd, ervaren in het begeleiden van leergroepen en het (her)opleiden van adviseurs.

LOCATIE

(onder voorbehoud van beschikbaarheid)

Conferentieoord - landgoed Drakenburg,

Dr. Albert Schweitzerweg 1
3744 MG  Baarn

E-mail: info@drakenburg.nl

Website: www.drakenburg.nl

 

Drakenburg heeft twee laadpalen voor​ elektrische auto's (eigen laadpas gebruiken kan)

 

INVESTERING 

€ 1.250,- (excl. 21% BTW en excl. verblijfs- & overnachtingskosten)

 

Dit bedrag is inclusief:

 • handouts;

 • avondwerk: we werken tot ca. 20.00 uur door.

 • 2 x een uitgebreid diner op de avond van de eerste en tweede dag.

 

Het bedrag is exclusief:

 • overnachtingskosten en ontbijt (reken hiervoor ± € 200,-).

Een intakegesprek met de HIT-leergroepbegeleiders is standaard. We doen dat, onder meer, om jouw (leer)wensen en de HIT zo goed mogelijk te kunnen matchen. Zie HIT-formulier onderaan.

Edu Feltmann, Jorrit Stevens zijn topbegeleiders in de Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders

Ons vak, een Mysterie

Wanneer wordt de kunde in je praktijkbeoefening kunst? Wat ligt daarvan in en buiten jezelf? Hoe verhoudt het ‘zeer ervaren zijn’ zich tot ‘de verwondering van het nieuwe’? Kan dat eigenlijk wel, ‘ervaren’ zijn in het begeleiden van leren en ontwikkelen?

“Het voortdurende, unieke en het eenmalige van alles, dat is wat kunstenaar Eugène Brands
het Mysterie noemt.” 

Want in ons vak komt eigenlijk geen herhaling voor. Nooit en nergens hoor of lees je-, in groepen die je begeleidt of klanten die je adviseert, exact dezelfde tekst. Van niets bestaat, noch bestond, noch zal er ooit bestaan, een ‘precies hetzelfde’ terwijl er toch altijd van alles bestaat. Kan je daar dan toch ervaren in zijn?

 

 

 

 

 

 

 

 

Eugène Brands (1913-2002)

M - Mystery of the Universum

 Gouache [UITSNEDE / detail],

ca. 1968

Eugene Brands , Mysterie, Hogere Interventiekunde voor Topbegeleiders HIT, voor zeer ervaren begeleiders
Instituut voor Interventiekunde, Ooa, Sioo, intervenieren voor zeer ervaren adviseurs, management consultancy, opleiding
3e orde leren interveniëren met aandacht en verwondering

JA, IK BEN GEINTERESSEERD IN DE HIT
Spreek met mij een gratis en vrijblijvend kennismakings- en intakegesprek af!

Daarin kunnen we o.m. bespreken of en hoe de HIT in je (her)ontwikkeling past. Later kun je dan op je gemak beslissen of deelname aan de HIT interessant voor je is.

Mail ons graag via:

bottom of page