top of page

Ontdek Denkadviseren als aanvulling en alternatief voor organisatieadviseren. Ook zó leren adviseren?

Bijgewerkt op: 21 jan.

Wat is Denkadviseren?

Bij DENKADVISEREN gaan we heel anders te werk (breder, verder en dieper) dan in traditionele adviesmethoden, zoals management- en organisatieadviseren, gebruikelijk is. Een 'denkadviesgesprek' is een 'ontstroevend' spel, waarin we de taal, het denken en de werkelijkheidsbeelden van de adviesvrager betrekken. Hierdoor ontdekt de adviesvrager zelf, dus met eigen denkkracht 'het goede advies'.


Waarom Denkadviseren? Aanvulling en alternatief voor organisatieadviseren

Dit taalspel is waardevol wanneer gangbare adviezen en 'tools', bijvoorbeeld over effectief management of effectief organiseren, tekortschieten. Denkadviseren is onze unieke stijl van adviseren, een taalfilosofische, taalkundige en psycholinguïstische advieskunde die als aanvulling dient op - en alternatief is voor - gangbare bedrijfskundige, bestuurskundige, organisatiekundige en interventiekundige benaderingen van management- en organisatieadviseren. Ook zo leren adviseren, kan in de Leergang in Denkadviseren waarin je je dit specialisme eigen maakt.


Hoe verloopt een Denkadvies-gesprek?

  • Verwonderd, aandachtig en poëtisch: Onze stijl is verwonderd, aandachtig en poëtisch, wat resulteert in een waardig en respectvol interactieproces.

  • Stimulans voor menselijke waardigheid: Denkadvies-gesprekken stimuleren gedachten, gevoelens en gedragingen die een uiting zijn van menselijke waardigheid.

  • Diepgaand resultaat: Het geproduceerde 'denkadvies' reikt, in de beleving van de klant, verder en dieper dan praktische suggesties of slechts op nut gerichte adviezen. De klant 'ziet' zijn vraag, vraagstuk of probleem voortaan 'anders'. Het is verdwenen; zijn denken is 'ontstroefd'.


Denkadviseurs vs. traditionele adviseurs | Heel anders leren adviseren

  • Andere attitude en taalgebruik: Denkadviseurs onderscheiden zich door hun attitude en taalgebruik van bedrijfs-, interventiekundige en veranderkundige organisatieadviseurs. Onze benadering doorbreekt en speelt met het dominante 'managerial discours'. Een denkadviseur heeft een belangeloze, aandachtige en verwonderde houding waarin hij zich gastvaardig opstelt naar de adviesvrager.


Leren adviseren - DENKADVISEREN als alternatief en aanvulling voor organisatieadvies

De uitdaging in organisaties

Het hedendaagse 'managerial en organisatie discours' leidt tot zowel successen als problemen die niet oplosbaar zijn met traditionele kennis en inzichten omdat de meeste hedendaagse adviseurs onderdeel zijn van het management- en organisatieadvies-paradigma. Ze zijn niet alleen zélf onderdeel van een adviesbureau (een organisatie), hebben dezelfde studies of opleidingen (bedrijfskunde, bestuurskunde, interventiekunde) gedaan als de managers en andere adviesvragers. Dat maakt dat ze al snel de uitdagingen van hun klanten zeggen te 'HERkennen'.


Niet voor niets betreft de Leergang in Denkadviseren ook een flink deel 'ont-leren'. Dit betreft bijvoorbeeld het schijnbaar vanzelfsprekende van management, organiseren en organisaties en alles wat daarbij hoort. Dat zijn geen natuurverschijnselen, maar door mensen bedachte vormen van samenwerken. Als je je daarvan niet bewust bent, maakt dat het moeilijk om er nog verwonderd naar te kijken met de ogen van een belangeloze buitenstaander, die juist omdat hij daar zelf geen deel van uitmaakt, heel makkelijk kan zien hoe organisatiekwestie opgelost kunnen worden - Juist door niet te her-kennen.


Want een probleem doet zich voor in de specifieke situatie van de adviesvrager en kan niet of maar moeilijk met hetzelfde denken worden opgelost als waarmee het is veroorzaakt. Ander denken is nodig. Leren adviseren met 'ander denken' dan de adviesvrager hanteert, is een specialisme dat je kunt leren. Dat is een compleet ander leren adviseren dan je gewend bent.


Wat heb je nodig om nu en in de toekomst nog effectief te adviseren?

Ons antwoord: Denkadviseren. Als adviseur moet je kunnen begrijpen hoe mensen in organisaties problemen creëren met hun gedachten, overtuigingen en idealen. Die kun je, als je als adviseur aandachtig luistert naar de adviesvrager of klant, horen in de taal(soort) die hij uitspreekt of opschrijft. Zo leren adviseren vraagt om een aandachtige, verwonderde houding en inzicht in de kunst en kunde van dit specialisme van Denkadviseren. Hoe dat precies in elkaar zit, leer je in onze Leergang in Denkadviseren - Adviseren bij het denkwerk en taalspel in organisaties.

PolyParadigmatisch Denken (PPD) bij Denkadviseren
PolyParadigmatisch Denken (PPD) - DENKADVISEREN

Daarin gaan we ook dieper (taal)filosofisch en o.m. taalkundig in op hoe mensen problemen creëren met hun denken maar ook hoe dit 'problematisch denken' als het ware 'gestimuleerd' wordt door de taal die gesproken wordt in management en organisaties in combinatie met het dominante denken in management en organisatie (het management- en organisatieparadigma).


Denkadviseren biedt klanten (adviesvragers) onder andere een ongewoon taalspel en PolyParadigmatisch Denken (PPD) waarin deze vastzittende 'denkconstructen' kunnen veranderen of 'ontstroeven' ('Wij moeten wel met de ontwikkelingen mee, we kunnen niet anders', 'Wij willen de mensen toch het gevoel geven dat we er het maximale voor ze uithalen, maar het wantrouwen blijft groot' etc. zijn typische zinnetjes die advieszoekers uitspreken. Hoe een denkadviseur dat beluistert of hoe daar denkadviserend op gereageerd kan worden, kun je leren in de Leergang in Denkadviseren (deze duurt 10 dagen, verdeeld in 5 blokken van 2 dagen).


De taalfilosofische, taalkundige en psycho-inguïstische aard van 'problemen'

Wanneer er verschil of afstand is tussen de wensen van iemand en de waarneming van de werkelijkheid (en de betekenisgeving daarbij), ontstaat een lastig en onaangenaam gevoel - een probleem zelfs. Dit kan ertoe leiden dat iemand een adviseur opzoekt om tot oplossingen te komen voor dat probleem. Maar eigenlijk komt een 'probleem' voort uit zelfbedachte 'bedenksels': ideaalbeelden bij en interpretaties van de werkelijkheid. Bij het leren adviseren in reguliere management- en organisatieadvies opleidingen is dat niet iets wat je zult leren, terwijl het vrij basaal is én van wezenlijk belang om inzicht te krijgen in het probleem / de problemen / kwesties / adviesvragen van klanten (advieszoekers).


Denkadviseren helpt bij het heroverwegen van deze gedachten of 'bedenksels', door de adviesvrager zelf, zodat diens idealen en realiteit mogelijk congruenter worden ervaren. Niet alleen leidt dat ter plekke, in het denkadviesgesprek dat de klant voert, tot een oplossing maar vaak ook tot een opluchting en een andere kijk op het probleem waar de klant mee zat, maar ook kijkt hij nu soms ook anders naar 'problemen' an sich. 'Dat geeft ruimte', zegt de adviesvrager dan, verbaasd, tegen de denkadviseur. Die ruimte was er natuurlijk altijd al, maar soms kun je er, als mens, gewoon even niet bij. Dan is het prettig dat er (denk)adviseurs beschikbaar zijn om het vastzittende denken te 'ontstroeven'.


Denkadviseren: Ook jouw weg naar diepgaand denken en adviseren?


  • MAAK NU KENNIS MET De Leergang in Denkadviseren en download daar gratis de informatieve cursusbrochure:

Tijd: 10 dagen: 5 blokken van 2 aaneengesloten dagen incl. overnachting.

Docent-leer(groep)begeleiders: drs. Jorrit Stevens & dr. Edu Feltmann

Locatie: Conferentiecentrum-Landgoed Drakenburg, Baarn (Midden-NL) onder voorbehoud


  • KENNISMAKEN MET / PROEVEN AAN DENKADVISEREN?

Tijd: 1 dag (van 10.00 - 16.00 uur)Je kunt de Leergang volgen zonder de Training gedaan te hebben en andersom.

40 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page